Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door. Als je twijfelt of suggesties hebt, kun je altijd contact met ons opnemen via jewelsbysteph”hoymail.com.

De Algemene Voorwaarden van JewelsbySteph zijn van toepassing op elk aanbod van JewelsbySteph en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen JewelsbySteph en jou. Door te bestellen accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van JewelsbySteph.

JewelsbySteph behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op alle leveringen, diensten en overeenkomsten van of met JewelsbySteph als ook op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

JewelsbySteph is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 62350102.
www.jewelsbysteph.nl
Nederland

1. Totstandkoming van de overeenkomst


De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door koper een bestelling bij JewelsbySteph wordt geplaatst, en deze bestelling door JewelsbySteph is aanvaard en/of schriftelijk is bevestigd. Je gaat op het moment van het bevestigen van jouw bestelling automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Prijzen en kosten

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Zolang de overeenkomst niet definitief tot stand is gekomen, is JewelsbySteph bevoegd de vermelde prijzen alsmede de voorwaarden te wijzigen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je een definitieve bestelling plaatst bij JewelsbySteph.

Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

3. Bestellen

Alle omschreven en afgebeelde artikelen op de website van JewelsbySteph die voorzien zijn van een bedrag, kunnen besteld worden in de webwinkel. Na het plaatsen van de bestelling ontvang je direct een orderbevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de bestelde artikelen, het factuurnummer en het afleveradres. Wanneer de gegevens op de orderbevestiging onjuist zijn, dan kun je JewelsbySteph hierover per e-mail berichten. Wanneer JewelsbySteph binnen 24 uur geen reactie van jou heeft ontvangen, gaat JewelsbySteph er vanuit dat alle gegevens correct zijn. Ondanks dat JewelsbySteph gebruik maakt van een voorraadbeheersysteem kan het voorkomen dat een artikel is uitverkocht of gelijktijdig door iemand anders is besteld. In dit geval zal JewelsbySteph jou hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

4. Betalen

Wanneer de bestelling via de website van JewelsbySteph plaatsvindt, dien je het totaalbedrag van jouw bestelling, en (indien van toepassing) de verzendkosten, aan JewelsbySteph vooraf per overboeking van jouw bank over te maken

Zodra JewelsbySteph jouw betaling heeft ontvangen, zal dit per e-mail aan jou worden bevestigd. Hierna zal de afwikkeling van de bestelling in werking worden gesteld. Wanneer de betaling via vooraf overmaken per overboeking van jouw bank word uitgevoerd dan brengt dit automatisch een iets langere levertijd met zich mee. Uiteraard streeft JewelsbySteph er naar om jouw bestelling zo spoedig mogelijk te verwerken. Mocht je binnen 7 dagen het bedrag nog niet hebben overgemaakt naar JewelsbySteph dan gaan wij er vanuit dat je afziet van jouw aankoop. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling.

5. Verzenden en Verzendkosten

Voor de verzending van de artikelen brengt JewelsbySteph de daarvoor noodzakelijke verzendkosten in rekening. De verzendkosten zullen aan jouw bestelling toegevoegd worden.

6. Levering

Voor iedere bestelling geldt dat er alleen wordt geleverd na ontvangst van de betaling. Alle bestellingen worden aangeboden op het door jou opgegeven afleveradres. JewelsbySteph hanteert zo kort mogelijke levertijden en zal er dan ook alles aan doen de bestelde artikelen zo spoedig mogelijk bij jou af te laten leveren. Alle voorradige artikelen zullen binnen 1 tot 2 werkdagen na ontvangst van jouw betaling worden verzonden. Mocht het voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt je hiervan binnen 2 werkdagen op de hoogte gesteld.

Aan de gemelde en vermelde leveringstermijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Bovendien kunnen de genoemde leveringstermijnen niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid. Aan het verzenden van de artikelen wordt de grootst mogelijke zorg en aandacht besteed. Al onze producten worden zorgvuldig gecontroleerd en goed verpakt voor verzending. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging van levertijden welke ontstaan tijdens of voortvloeien uit het vervoer van uw bestelling door PostNL.

7. Onjuiste bezorging

Bij het plaatsen van jouw bestelling dien je zelf zorg te dragen voor de vermelding van het juiste afleveradres. Je wordt geacht deze gegevens bij iedere bestelling op juistheid te controleren en ze waar nodig aan te passen. JewelsbySteph kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bezorgen van de bestelling op een onjuist adres, wanneer dit het gevolg is van typefouten en/of het invullen van onjuiste gegevens door de klant.

8. Retourneren

Jij hebt het recht om de door JewelsbySteph geleverde artikelen (met uitzondering van zwemkleding en persoonlijk bedrukte artikelen) binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren onder de volgende voorwaarden:

8.1 – Het retourrecht geldt alleen voor ongebruikte artikelen welke in originele staat verkeren en zijn voorzien van de originele verpakking met prijskaartje en inclusief een ingevuld retourformulier.

8.2 – De verzendkosten van de retourzending komen ten alle tijde voor rekening van de koper. De kosten voor ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht op jouw terugbetaling.

Indien bij het retourneren van de artikelen bovengenoemde regelgeving wordt nageleefd, zal JewelsbySteph het bedrag (met uitzondering van de verzendkosten en eventuele overige kosten door bijv. schade) binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan jou crediteren.

JewelsbySteph behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren als het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt of opzettelijk is beschadigd. Wanneer de geleverde artikelen niet binnen de termijn van 14 kalenderdagen zijn geretourneerd, geldt dat de zending door jou is geaccepteerd.

Besluit je een deel van de artikelen te houden en een deel terug te zenden, dan zijn de verzendkosten derhalve, in zijn geheel, verschuldigd.

9. Persoonlijke gegevens

JewelsbySteph vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door JewelsbySteph gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 


10. Aansprakelijkheid

Alle producten uit het assortiment van JewelsbySteph zijn met de grootste zorg samengesteld. JewelsbySteph kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door JewelsbySteph verkochte producten en/of losgeraakte materialen of toebehoren. De geleverde artikelen bezitten de eigenschappen die je op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kun je schriftelijk of per email aan ons voorleggen. JewelsbySteph is niet aansprakelijk indien er schade te wijten is aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften in het label van de artikelen.

11. Afbeeldingen en omschrijvingen

De inhoud van deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelen in deze webwinkel worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en omschreven. De kleuren van de afbeeldingen op de website kunnen als gevolg van beeldschermkwaliteit enigszins afwijken van de echte kleuren van de producten. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. JewelsbySteph kan niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. JewelsbySteph is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website.

12. Vragen en opmerkingen

JewelsbySteph streeft naar tevreden klanten en zal haar uiterste best doen om eventuele klachten naar alle redelijkheid in onderling overleg op te lossen. Mocht je vragen, klachten, opmerkingen en/of suggesties hebben, dan stelt JewelsbySteph het op prijs als je dit laat weten via de e-mail (jewelsbystep@hotmail.com).

13. Geschillen

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van JewelsbySteph zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van JewelsbySteph noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.